Volby

Strana Češi kandidovala v krajských volbách 12.-13. října 2012 v koalici se SPOZ pod heslem „Protože žijeme v této zemi“. Lídrem její kandidátky byl Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. Dosažené volební výsledky (cca 2% hlasů) nenaplnily očekávání zakladatelů, na druhé straně Strana Češi získala množství zkušeností, které bude možno využít při její další politické práci.
Výsledky voleb můžete vidět zde.