Proč nás volit

Hlavními cíli a prioritami politické strany Češi jsou:

 1. Češi jsou politickou stranou, jejímž posláním je uplatňování ústavních principů, obrana základních práv a svobod a prosazování zájmů občanů v souladu s Ústavou ČR, Listinou práv a svobod, demokratickým zřízením a právním řádem České republiky.
 2. Češi se hlásí k tradičním společenským, ekonomickým a politickým hodnotám, jakými jsou svoboda, odpovědnost, solidarita a spravedlnost.
 3. Češi vychází ze zásady, že smyslem zastupitelské demokracie je hájit zájmy občanů a řešit jejich problémy, prosazovat osobní odpovědnost politiků a věří, že při správě věcí veřejných musí rozhodovat profesionalita, síla argumentů a slušné jednání.
 4. Politickými cíli Strany Češi jsou zejména:
  a. Obrana zájmů rodin
  b. Vláda práva
  c. Podpora odpovědného podnikání
  d. Ochrana oprávněných sociálních zájmů
  e. Rovnost příležitostí
  f. Investice do vzdělání a vědy
  g. Kvalitní a dostupné zdravotnictví
  h. Zdravé prostředí pro život
  i. Rozvoj infrastruktury
  j. Všestranný krajský rozvoj