Kdo jsme

Jsme politickou stranou lidí, kteří prosazují odpovědnost v politice, pořádek ve veřejné správě a prosperitu založenou na zdravém podnikání.

Vidíme Českou republiku jako slušný, prosperující stát s výkonnou a nezkorumpovanou veřejnou správou, který účinně prosazuje právo a spravedlnost, stará se o občany, chrání jejich svobody, nabízí všem rovné příležitosti a špičkové vzdělání, podporuje podnikání, dbá o životní prostředí a rozvíjí moderní technologie.

Jsme strana, která je ochotná a schopná diskutovat se všemi subjekty napříč politickým spektrem, prosazovat a hájit přitom své priority, na druhé straně akceptovat a podporovat zdravé názory lidí bez ohledu na jejich politickou příslušnost a přesvědčení.

Jsme strana lidí, kteří jsou úspěšní v podnikatelské činnosti, ve veřejné správě, lidí, kteří pečují o zdraví a bezpečnost spoluobčanů, lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti v řídících funkcích a kteří jsou připraveni své znalosti uplatnit při prosazování cílů strany.